top of page

Terapia ręki

Terapia ręki w integracji sensorycznej ma na celu rozwijanie sprawności motoryki małej, zdolności manualnych dziecka oraz precyzyjnych ruchów rąk.

Czym jest terapia ręki w integracji sensorycznej?

 

Terapia Ręki w Integracji Sensorycznej jest skierowana do dzieci z zakłóceniami w zakresie Integracji Sensorycznej (nadwrażliwością dotykową, podwrażliwością: przedsionkową, dotykową oraz proprioceptywną), które mają obniżoną sprawność grafomotoryczną. Celem terapii jest rozwijanie sprawności motoryki małej, zdolności manualnych oraz precyzyjnych ruchów rąk. Terapia obejmuje: regulację napięcia mięśniowego i reakcji posturalnych, stymulację przedsionkowo-proprioceptywną, normalizację i przetwarzanie bodźców  dotykowych, poprawę obustronnej koordynacji ruchowej i koordynacji, usprawnianie ruchów oczu, stabilizację tułowia, poprawę ruchów obręczy barkowej, przedramion, poprawę mobilności nadgarstka, ćwiczenia precyzyjnych ruchów palców.   

Kiedy warto udać się do specjalisty?

Na konsultację z terapeutą warto udać się, kiedy  Twoje dziecko przejawia:

  • Zakłócenia integracji sensorycznej.

  • Trudności grafomotoryczne.

  • Trudności w zakresie precyzji ruchów.

  • Nieprawidłowości w zakresie napięcia mięśniowego.

  • Trudności w koordynacji wzrokowo-ruchowej.

  • Ma trudności szkolne np. z pisaniem, cięciem nożyczkami, odwraca litery, cyfry.

Jak wyglądają zajęcia?

Terapia ręki w Integracji Sensorycznej w Centrum Piaskownica prowadzona jest według autorskiego programu Zbigniewa Przyrowskiego przez certyfikowanego, wykwalifikowanego terapeutę/diagnostę, który układa oraz realizuje założony plan terapii na podstawie przeprowadzonej obserwacji klinicznej grafomotoryki. Zajęcia odbywają się w specjalnie przystosowanej sali terapeutycznej z użyciem: sprzętów podwieszanych oraz wielu pomocy sensorycznych i edukacyjnych. Terapia przebiega w formie atrakcyjnej zabawy, jest nastawiona na dziecko i dostosowana do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Zajęcia terapeutyczne trwają 50 minut.

bottom of page