top of page

Terapia

IMG_4319.jpg

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Terapia Integracji Sensorycznej ułatwia dzieciom funkcjonowanie w świecie zmysłów. Pozwala właściwie rejestrować, interpretować, modulować oraz przetwarzać napływające do ośrodkowego układu nerwowego informacje ze wszystkich systemów sensorycznych, organizować je i wykorzystać do celowego działania.

Terapia Ręki w Integracji Sensorycznej ma na celu rozwijanie sprawności motoryki małej, zdolności manualnych dziecka oraz precyzyjnych ruchów rąk.

Glitter Slime

TERAPIA RĘKI

KONSULTACJE
PSYCHOLOGICZNE

Psycholog psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych (w podejściu psychodynamicznym), a także konsultacje dla rodziców dzieci w wielu 2-7 lat (w podejściu systemowym).

Dziecko u psychologa

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

To grupowe zajęcia mające na celu podniesienie kompetencji społecznych dziecka. Podczas spotkań dzieci uczą się między innymi jak rozpoznawać swoje emocje, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, zachowaniami, uczą się nawiązywać i podtrzymywać relacje oraz funkcjonować w grupie. Zajęcia odbywają się w grupie 4-6 osobowej.

rodzeństwo
Back Massage

FIZJOTERAPIA

Rehabilitacja dzieci umożliwia skorygowanie wad postawy oraz pomoc w sytuacjach pourazowych.
Wcześnie wykryty problem daje szybsze i skuteczniejsze rezultaty.


Kiedy młody organizm dopiero się rozwija jest bardziej poddatny na ingerencję z zewnątrz.
Dzięki temu,że dobieramy terapię indywidualnie do potrzeb pacjenta mamy szansę na lepsze wyniki w terapii.

Lustro i rośliny domowe

KONSULTACJE
LOGOPEDYCZNE

Aby zapisać dziecko na zajęcia z logopedą, prosimy skontaktuj się z nami.

LEGO® TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Klub LEGO® to rozwój dziecka w obszarach:

  • komunikacji werbalnej i niewerbalnej

  • koncentracji i kreatywności

  • współpracy w grupie

  • samooceny

  • elastyczności w zakresie zmian

  • wyrażania swoich uczuć i potrzeb

bottom of page