top of page

WADY POSTAWY
BADANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE

Wady postawy ze względu na częstość ich występowania stały się powszechnym problemem
społecznym. Poza czynnikami, na które nie mamy wpływu istnieje szereg innych elementów, których
wyeliminowanie stanowi klucz do profilaktyki i rehabilitacji wad postawy

JAK WYGLĄDA PEŁNE BADANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE?
• Zawsze jest przeprowadzane w ten sam sposób wg określonego schematu
• Wywiad dotyczący okresy noworodkowego i niemowlęcego
• Badanie przedmiotowe i podmiotowe
• Testy funkcjonalne m.in. wykrywające wady stóp
• Testy wykluczające zagrożenie wadami postawy
• Badanie postawy ciała na siatce posturograficznej w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej
• Najważniejszym działaniem profilaktycznym jest uświadomienie rodzicom i dzieciom obecności wady postawy i zagrożeń, które wynikają z tego faktu.

TWOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY :
Duże zagrożenie wad postawy pojawia się w czasie intensywnego wzrostu dziecka
przypadającego na 6.–7. r ż., gdyż za szybkim wzrostem kości nie nadąża aparat mięśniowy,
którego zadaniem jest utrzymanie właściwej pozycji kośćca.
• O ile wśród dzieci 6-letnich przed rozpoczęciem nauki szkolnej postawa bardzo dobra i dobra
występuje tylko w 41,47%, to już w wieku 10 lat taką postawa ma zaledwie 26,83%
badanych.
• Dziecko w tym momencie swojego życie powinno być bezwzględnie poddane diagnozie
fizjoterapeutycznej celem oszacowania zagrożeń
• Postawa ciała jest zmienna i uwarunkowana wieloma czynnikami. Jej kształtowanie się
obejmuje okres od narodzin do osiągnięcia dojrzałości kostnej.
• Zbagatelizowanie pierwszych symptomów nieprawidłowości postawy wy może się stać w
niedługim czasie przyczyną poważnych wad postawy
• Wady postawy u dzieci i młodzieży są coraz częściej spotykane, nieprawidłowo pochylona
głowa, zaokrąglone plecy, skoliozy, wady kończyn dolnych.
•  Zaburzenia, które nie zostaną odpowiednio wcześnie wyleczone przyniosą wiele
dolegliwości w wieku późniejszym, wtedy też ich korekcja będzie znacznie trudniejsza.

bottom of page