top of page

Integracja sensoryczna

WOLNE MIEJSCA NA TERAPIĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

Czym jest Integracja Sensoryczna?

Proces Integracji sensorycznej rozpoczyna się już w okresie prenatalnym i trwa przez całe nasze życie, jednak najistotniejsze dla jego rozwoju jest pierwszych 6/7 lat życia. Im szybciej nasz mózg nauczy się nadawać odpowiednie znaczenie temu co widzimy, słyszymy i czujemy, tym szybciej opanuje właściwe reakcje.

Do prawidłowego funkcjonowania dziecka w domu, przedszkolu czy szkole wszystkie zmysły muszą w odpowiedni sposób ze sobą współpracować. Do ośrodkowego układu nerwowego bezustannie docierają bodźce ze świata zewnętrznego. Informacje te odbierane są przez wszystkie narządy zmysłów: wzrok, słuch, dotyk, smak, węch a także niezwykle ważny zmysł równowagi oraz propriocepcję (czucie głębokie z naszych mięśni i stawów). Następnie bodźce te są przetwarzane w układzie nerwowym tak aby umożliwić właściwą reakcję adaptacyjną czyli celowe działanie, skupienie uwagi czy naukę.

Kiedy procesy integracji sensorycznej przebiegają bez zakłóceń nasze reakcje na bodźce są adekwatne do sytuacji, a świat zewnętrzny jest dla nas przyjaznym miejscem. Jeżeli jednak w tej sferze występują u nas zakłócenia, nie potrafimy właściwie ocenić sytuacji w której się znajdujemy. Nasza odpowiedź na bodźce może być za słaba lub zbyt mocna. Możemy czuć się zagubieni, rozdrażnieni, zmęczeni. Trudno nam funkcjonować w grupie, koncentrować uwagę, zdobywać  nowe umiejętności, uczyć się. Nasz układ nerwowy jest przeciążony.

Bardzo ważnym jest by w porę dostrzec trudności u naszego dziecka i zwrócić się o pomoc do specjalisty. 

Terapia Integracji Sensorycznej ułatwia dzieciom funkcjonowanie w świecie zmysłów. Pozwala właściwie rejestrować, interpretować, modulować oraz przetwarzać napływające do ośrodkowego układu nerwowego informacje ze wszystkich systemów sensorycznych, organizować je i wykorzystać do celowego działania.

Kiedy warto udać się do specjalisty?

Na konsultację z terapeutą Integracji Sensorycznej warto udać się, kiedy Twoje dziecko:

 • Jest niespokojne, płaczliwe, ma kłopoty z zaśnięciem.

 • Ma kłopoty z koncentracją uwagi, często się rozprasza.

 • Bywa nadruchliwe, często zmienia rodzaj aktywności.

 • Jest impulsywne, często się obraża, ciężko zrozumieć przyczynę jego zachowania.

 • Ma trudności w koordynacji ruchowej, jest mało samodzielne, ma kłopoty z ubieraniem się.

 • Ma trudności szkolne np. z czytaniem i pisaniem, cięciem nożyczkami, odwraca litery, cyfry.

 • Ma trudności w przepisywaniu z tablicy.

 • Przejawia duży lęk przed upadkiem lub wysokością, okazuje niepokój, gdy musi oderwać nogi od podłogi, np. wejść na schody, unika aktywności na placu zabaw.

 • Ma trudności z utrzymaniem równowagi.     

 • Nie może nauczyć się jazdy na rowerze.

 • Nie lubi się przytulać lub nadmiernie poszukuje mocnego dotyku, mocno ściska.

 • Nie lubi mycia głowy, obcinania paznokci, przeszkadzają mu szwy i metki, odmawia nałożenia nowych ubrań.

 • Uwielbia karuzele i huśtawki lub ich unika, ma chorobę lokomocyjną.

 • Ma trudności z jedzeniem, je tylko wybrane potrawy.

 • Często zatyka uszy.

Jak wyglądają zajęcia?

Terapia metodą integracji sensorycznej w Piaskownicy prowadzona jest przez certyfikowanego, wykwalifikowanego terapeutę/diagnostę, który układa oraz realizuje założony plan terapii na podstawie przeprowadzonej obserwacji procesów integracji sensorycznej. Zajęcia odbywają się w specjalnie przystosowanej sali terapeutycznej z użyciem: sprzętów podwieszanych oraz wielu pomocy sensorycznych i edukacyjnych. Terapia przebiega w formie atrakcyjnej zabawy, jest nastawiona na dziecko i dostosowana do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Terapeuta za pomocą odpowiednio dobranych stymulacji i ćwiczeń dostarcza dziecku informacji zmysłowych, wykształca właściwe reakcje adaptacyjne, uczy koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu oraz umożliwia poczucie sukcesu w związku z ich realizacją. Zajęcia terapeutyczne trwają 50 minut.

ZAPISY NA DIAGNOZĘ ORAZ TERAPIĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ:

bottom of page