top of page

Polityka prywatności

I. WSTĘP

 

Bezpieczeństwo Użytkowników oraz ich danych podczas korzystania ze strony jest dla jej Właściciela oraz Administratora Danych Osobowych priorytetem. Dokładamy wszelkich starań aby dane Użytkowników były chronione, a także żeby Użytkownicy czuli się bezpiecznie.

Użytkownik jest to osoba fizyczna bądź prawna, która korzysta z usług elektronicznych znajdujących się na stronie internetowej: www.centrumpiaskownica.com

Serwis  www.centrumpiaskownica.com jest stroną internetową dotyczącą działalności Centrum Terapii i Rozwoju Piaskownica  ul. Ruskowy Bród 25, 03-289 Warszawa, zwanym dalej Centrum.

Podanie danych na stronie przez Użytkownika, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam przez użytkownika dane są przetwarzane jedynie w zakresie i celu na jaki Użytkownik wraził zgodę.

Niniejsza Polityka Prywatności omawia zasady oraz zakres w jakim przetwarzane są dane osobowe Użytkownika. Opisuje także przysługujące Użytkownikowi prawa, a także obowiązki Administratora Danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

 

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych na stronie www.centrumpiaskownica.com (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

 

SENSI RENATA PAŚ

ul. Ruskowy Bród 25, 03-289 Warszawa

NIP: 5261341719, 

Kontakt z ADO jest możliwy poprzez adres e-mail: centrumpiaskownica@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem: +48 696447166 lub pisemnie na adres: Centrum Terapii i Rozwoju Piaskownica, ul. Ruskowy Bród  25, 03-289 Warszawa.

W przypadku pytań czy wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz polityki prywatności strony zachęcamy do kontaktu z ADO.

W przypadku chęci aktualizacji bądź usunięcia danych osobowych użytkownika o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, zachęcamy do kontaktu z ADO.

 

 

III. PODSTAWA PRAWNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

 

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

IV. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator przetwarza następujące rodzaje danych:

 1. Dane osobowe podawane dobrowolnie przez użytkownika takie jak:

  1. Imię i Nazwisko

  2. Adres e-mail

  3. Numer telefonu

  4. Inne dane przekazane przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

 2. Pliki Cookies – dane osobowe użytkownika, które pobierane są automatycznie po wejściu użytkownika na stronę.

 

W przypadku, przekazania przez Użytkownika danych osobowych, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji, dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane. Prosimy więc o nie przekazywanie nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i niemających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

 

V. CEL PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane użytkownika przetwarzane są przez ADO w następujących celach:

 1. w celu kontaktu z użytkownikiem, a także prowadzania usług na rzecz Użytkownika po wypełnieniu przez niego formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.

 2. w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy o świadczeniu usług w Centrum Terapii i Rozwoju Piaskownica (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO);

 3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Centrum (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na umożliwieniu ADO obrony przysługujących jej praw.

 4. Użytkownik może także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych takich jak informowanie o nowościach w ofercie, promocjach czy wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum.

 5. Przetwarzanie plików Cookies odbywa się w celu zapewniania przez Centrum jak najwyższej jakości usług internetowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania oraz gromadzenia danych z wykorzystaniem plików Cookies są opisane w rozdziale VII niniejszego dokumentu.

 

 

VI. SPOSOBY OCHRONY DANYCH UŻYTKOWNIKA

 

Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas.

Dane przechowywane są tyko i wyłącznie za zgodą Użytkownika. Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych umożliwiających identyfikację użytkownika takich jak imię i nazwisko,  a także dane kontaktowe takie jak numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się za osobną wyraźną zgodą użytkownika. Dane te są przetwarzane jedynie w przypadku wypełnienia formularza na stronie, w celu kontaktu z Użytkownikiem. 

Strona www.centrumpiaskownica.com korzysta z usług serwisu Wix.com, który zapewnia platformę internetową pozwalającą zaoferować Użytkownikowi najlepszej jakości usługi. Dane Użytkownika mogą być gromadzone przez bazy danych i oraz aplikacje Wix.com. Dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach wyposażonych w firewall.

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Centrum, takim jak terapeuci i instruktorzy prowadzący zajęcia w Centrum, dostawcy usług księgowych i podatkowych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne. W stosowanych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy prawa, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.

Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

System IT strony www.centrumpiaskownica.com oraz procedury przetwarzania danych osobowych wewnątrz firmy spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

VII. PRZETWARZANIE PLIKÓW COOKIES.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji na temat Użytkownika, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony www.centrumpiaskownica.com

Na stronie www.centrumpiaskownica.com stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach www.centrumpiaskownica.com stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach www.centrumpiaskownica.com; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach www.centrumpiaskownica.com ;

 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych www.centrumpiaskonica.com;

 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu www.centrumpiaskownica.com;

 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z serwisu www.centrumpiaskownica.com nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu użytkowania strony chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak, to zrobić znajdują się w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Pliki Cookies zamieszczane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez następujące podmioty:

1. www.centrumpiaskownica.com (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta www.centrumpiaskownica.com automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z www.centrumpiaskownica.com. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na www.centrumpiaskownica.com i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.centrumpiaskownica.com w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.     

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

www.centrumpiaskownica.com korzysta z oprogramowania serwisu Wix.com aby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania danych osobowych przez Wix.com odwiedź stronę: https://pl.wix.com/about/privacy

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

 

2. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.centrumpiaskownica.com  źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

3. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

www.centrumpiaskownica.com korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej www.centrumpiaskownica.com lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

www.centrumpiaskownica.com bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

www.centrumpiaskownica.com wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

a. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )

b. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

c. Wix.com z siedzibą w San Francisco, (CA, USA)

 

VII. PRAWA PRZYSŁUGUJACE UŻYTKOWNIKOWI

Użytkownik ma prawo w każdym momencie zażądać od ADO informacji o sposobie przetwarzania jego danych osobowych.

Użytkownik ma prawo w każdym momencie zażądać sprostowania, aktualizacji lub usunięcia jego danych osobowych.

Użytkownik ma w każdej chwili prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny. Użytkownik ma także prawo do ograniczenia zakresu swojej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

Użytkownik ma prawo zażądać od ADO przesłania swoich danych do innego podmiotu wskazując jednoznacznie które dane Użytkownika mają zostać przesłane oraz  do jakiego podmiotu ADO ma je przesłać (nazwa podmiotu, adres,) a także sposób w jaki ADO ma przekazać dane Użytkownika owemu podmiotowi (adres e-mail/adres pocztowy).

W przypadku przekazania ADO przez Użytkownika któregokolwiek z powyższych żądań, ADO informuje Użytkownika w przeciągu miesiąca na temat podjętych przez siebie działań mających na celu ich realizację.

Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. W celu informacji na temat przysługujących Ci praw lub ich realizacji należy skontaktować się z ADO. Część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

 

IX. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

www.centrumpiaskownica.com zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.centrumpiaskownica.com lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem www.centrumpiaskownica.com/polityka-prywatności.

bottom of page