top of page

LEGO® TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Klub LEGO® to rozwój dziecka w obszarach:

  • komunikacji werbalnej i niewerbalnej

  • koncentracji i kreatywności

  • współpracy w grupie

  • samooceny

  • elastyczności w zakresie zmian

  • wyrażania swoich uczuć i potrzeb

INFORMACJE

Liczebność grup: od 3 do 8 osób
Koszt: 90 PLN/tydzień/1 spotkanie
Dzień zajęć: soboty
Grupy wiekowe: 4-5; 6-7; 8-9; 10-11

Zajęcia można finansować w ramach orzeczenia

bottom of page