logo piaskownica ver 3.jpg
integracja na główną.jpg

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Terapia Integracji Sensorycznej ułatwia dzieciom funkcjonowanie w świecie zmysłów. Pozwala właściwie... 

Terapia Integracji Sensorycznej ułatwia dzieciom funkcjonowanie w świecie zmysłów. Pozwala właściwie rejestrować, interpretować, modulować oraz przetwarzać napływające do ośrodkowego układu nerwowego informacje ze wszystkich systemów sensorycznych, organizować je i wykorzystać do celowego działania.

Back Massage

FIZJOTERAPIA

Rehabilitacja dzieci umożliwia skorygowanie wad postawy oraz pomoc w sytuacjach pourazowych...

Rehabilitacja dzieci umożliwia skorygowanie wad postawy oraz pomoc w sytuacjach pourazowych. Wcześnie wykryty problem daje szybsze i skuteczniejsze rezultaty. Kiedy młody organizm dopiero się rozwija jest bardziej podatny na ingerencję z zewnątrz

Kupka Happy Group

To grupowe zajęcia mające na celu podniesienie kompetencji społecznych dziecka. Podczas spotkań dzieci uczą się między innymi jak rozpoznawać swoje emocje, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, zachowaniami, uczą się nawiązywać i podtrzymywać relacje oraz funkcjonować w grupie. Zajęcia odbywają się w grupie 4-6 osobowej.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

To grupowe zajęcia mające na celu podniesienie kompetencji społecznych dziecka. Podczas spotkań dzieci uczą się...

Glitter Slime

TERAPIA RĘKI

Terapia Ręki w Integracji Sensorycznej ma na celu rozwijanie sprawności motoryki małej...

Terapia Ręki w Integracji Sensorycznej ma na celu rozwijanie sprawności motoryki małej, zdolności manualnych dziecka oraz precyzyjnych ruchów rąk.

Siblings

PSYCHOLOG

Psycholog psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych (w podejściu psychodynamicznym), a także...

Psycholog psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych (w podejściu psychodynamicznym), a także konsultacje dla rodziców dzieci w wielu 2-7 lat (w podejściu systemowym).

Mirror and Indoor Plants

LOGOPEDA

Specjalizujący się w diagnostyce i terapii logopedycznej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem, nieprawidłową...

Specjalizujący się w diagnostyce i terapii logopedycznej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem, nieprawidłową artykulacją oraz trudnościami lub zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Prowadzi terapię indywidualną i grupową – w zależności od potrzeb dziecka.

0001_edited.jpg

​Rozwój dziecka w obszarach:

  • komunikacji werbalnej i niewerbalnej

  • koncentracji i kreatywności

  • współpracy w grupie

  • samooceny

  • elastyczności w zakresie zmian

  • wyrażania swoich uczuć i potrzeb

LEGO® TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

​Rozwój dziecka w obszarach:​

  • komunikacji werbalnej i niewerbalnej

  • koncentracji i kreatywności...